Hoe werkt hypnotherapie en wat is trance?

Om toegang te krijgen tot de kennis die in het onbewuste is opgeslagen, maken we in hypnotherapie gebruik van trance. Trance is een vorm van aandachtige en gerichte concentratie. Iedereen heeft – vaak zonder het te weten – ervaring met trance, zoals dagdromen of zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnenkomen. Zo’n ervaring noemen we alledaagse of spontane trance.

In hypnotherapie maken we bewust gebruik van dit vermogen om in trance te gaan. U richt al uw aandacht op uzelf en sluit de omgeving voor even buiten. Zo kunt u contact maken met uw onbewuste, uw innerlijke wereld, waar het probleem zich afspeelt of waar mogelijke hulpbronnen te vinden zijn. Anders dan veel mensen denken, blijft het onbewuste, observerende ik daarbij altijd op de achtergrond aanwezig. In deze toestand van ontspanning en geconcentreerde aandacht kunt u zich meer openstellen voor dieperliggende innerlijke voorstellingen, gevoelens en verbanden, zodat u deze in uw bewuste leven kunt integreren.