Wat te doen bij problemen met een therapeut?
Onze hypnotherapeuten zetten zich in voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van een hypnotherapeut. Het beste kunt u dat met hem of haar bespreken. Bent u dan nog niet tevreden? U hebt altijd het recht om de therapie bij die hypnotherapeut te stoppen en bij de maatschap of bij de NBVH op zoek gaan naar een andere hypnotherapeut.

Wat als u een klacht heeft?
Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken hypnotherapeut.
Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de hypnotherapeut kunt of wilt bespreken, dan leest u in de NBVH Regeling Klachten hoe u kunt handelen. Klik hier voor de tekst van de Regeling Klachten.

De therapeuten zijn aangesloten bij de S.C.A.G., de geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Ga hier naar de website van de S.C.A.G.. Wilt u de digitale folder van de S.C.A.G. bekijken, klik dan op het logo.

Logo SCAG