Wat is life coaching?

Steeds vaker kom je de term Life Coaching tegen, maar waar staat dat nu eigenlijk voor. Life Coaching richt is op het verhogen van de levenskwaliteit. Levenskwaliteit is de mate van gelukkig voelen, ook wel levensgeluk genoemd. Vraagstukken kunnen dan over allerlei gebieden gaan. Daarvoor wordt in een uitgebreid gesprek het leven van de mens onder de loep genomen. Life Coaching onderzoekt drie wezenlijke levensvragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?

Life Coaching is erop gericht gelukverstorende factoren te onderkennen en het leven zodanig te restylen dat er optimaal geluk ontstaat. Om gelukkig te worden is het nodig een goede balans te vinden in het leven en in de persoonlijkheid. Life Coaching richt zich op beide. Er wordt in het bijzonder gewerkt aan de balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van het zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van communicatie met jezelf en je omgeving, ontwikkeling van talenten, afstemming van loopbaan op levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van heldere en positieve toekomstvisies.

Een Life Coach zal over het algemeen integraal te werk gaan. Door het praten en onderzoeken van deze drie levensvragen is het mogelijk om bepaalde hindernissen anders aan te pakken. De Life Coaches van de Maatschap voor Coaching en Therapie zijn voeldoende uitgerust om je verder te ondersteunen in het realiseren van levensgeluk. Methodieken die ingezet kunnen worden zijn; Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Hypnotherapie, Emotional Freedom Techniques, (EFT), Voice Dialogue, Focussen en Body Dialogue. Door het speels en flexibel inzetten van deze gereedschappen worden doelen eenvoudig gerealiseerd.