Hypnotherapie gaat een stapje verder

Hypnotherapie gaat net even een stapje verder dan life coaching. Terwijl u bij coaching werkt met datgene wat u zelf al weet of waar u met een beetje moeite bij kunt komen, brengt hypnotherapie u in contact met datgene waar u meestal niet zomaar toegang toe hebt. Dat noemen we het onbewuste. U zou het zich kunnen voorstellen als een ijsberg waarvan maar een klein gedeelte, het bewuste, boven het wateroppervlak zichtbaar is.

Het gedeelte onder het wateroppervlak, het onbewuste, is veel groter en minstens zo belangrijk. Onbewuste processen beheersen vaak ons denken en handelen. En dit beïnvloedt ons zonder dat we het willen. Maar in het onbewuste is ook veel kennis beschikbaar: hulpbronnen die iedereen heeft om zijn probleem te verwerken of op te lossen.

Hypnotherapie is een instrument om toegang te krijgen tot deze hulpbronnen en om hiermee te werken, zodat u weer grip krijgt op uw probleem en dit op uw eigen manier kunt aanpakken. Resultaat is een grotere keuzevrijheid: u kunt weer de leiding nemen over uzelf.

Hoe werkt hypnotherapie en wat is trance?

Ontspannen werken aan problemen

Om toegang te krijgen tot de kennis die in het onbewuste is opgeslagen, maken we in hypnotherapie gebruik van trance. Trance is een vorm van aandachtige en gerichte concentratie. Iedereen heeft – vaak zonder het te weten – ervaring met trance, zoals dagdromen of zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnenkomen. Zo’n ervaring noemen we alledaagse of spontane trance. Lees verder >