Imaginatie.

Imaginatie is de manier waarop de menselijke geest informatie codeert, verwerkt en in actie omzet. In principe is elk mens tot imaginatie als natuurlijk vermogen in staat. Imaginatie is een belangrijke vaardigheid waarmee wij als kind de realiteit om ons heen leren kennen,van betekenis voorzien en leren beïnvloeden. In de kleutertijd kent dit vermogen een hoogtepunt. Een potlood in de hand van een kleuter verandert naar believen in een vliegtuig of een vogel die langs scheert. Ook een stukje brood op een vorkje is voor de kleuter als vliegtuigje met plezier makkelijker te eten dan zonder de beoogde imaginatie.

Imaginatie wordt ook bij therapie en coaching toegepast. In die setting wordt het ook wel visualisatie, dagdroom of symbooldrama genoemd. In therapeutische situaties geeft imaginatie vaak goed weer wat iemand bezielt ten aanzien van een probleem of kwestie. En op welke wijze een cliënt hulpbronnen kan ontdekken en inzetten om invloed op de beoogde kwestie uit te oefenen. Imaginatie is niet beperkt tot een beeld, maar betreft alle zintuiglijke ervaringen die inherent aan een beeld kunnen zijn (tast, geur, geluid, zien, beweging, gevoel).

Binnen een imaginatie kan de cliënt actief aan het werk;

Te denken valt aan

  • waarnemen
  • gevoelscontact leggen met een beeld
  • een dialoog aangaan met een beeld
  • zich identificeren met een beeld
  • betekenisgeven aan het beeld
  • vertalen in concreet handelen en gedrag

Imaginaties zijn beeldtaaluitingen van het onbewuste. Deze imaginaties geven vaak treffend weer wat de diepere drijfveren en aansluitend ook oorzaken kunnen zijn voor niet effectief gedrag. Door de cliënt aangebrachte veranderingen in genoemde beelden zijn een krachtig instrument voor intrinsieke en duurzame veranderingen in een gedragspatroon.