Eenvoudig als het kan, diepgaand als het nodig is

Als je er alleen even niet uitkomt, kan praten vaak helpen. In een life-coachingstraject brengt u samen de kwestie of het probleem in kaart en brengt u ordening en structuur aan in uw situatie.

Life Coaching is een dynamische en interactieve stijl van begeleiden, waarbij u geprikkeld wordt om het beste uit uzelf te halen en waarbij u uw zelfoplossend vermogen activeert. Meestal weet u meer dan u denkt. Resultaat kan zijn dat u weet wat u (anders) wilt, hoe u dit wilt bereiken en wat u daarvoor nodig hebt.

Soms echter is praten niet genoeg. Soms weet u heel goed wat u wilt bereiken, zelfs wat uw volgende stap zou moeten zijn, maar blijkt het gewoonweg niet te lukken deze stap ook daadwerkelijk te zetten. Hoe hard u het ook probeert. Of u blijft iets doen waar u eigenlijk vanaf zou willen. Het kan zelfs lijken of u geen of maar weinig invloed hebt op de dingen die gebeuren in uw eigen leven. Dat kan gaan om gedragspatronen zoals roken of teveel eten, maar ook om terugkerende schuldgevoelens, gevoelens van woede, agressie, angst of spanning, vermoeidheid of lichamelijke klachten. Als u dit herkent, dan zou u hypnotherapie kunnen overwegen.