De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing. Veel mensen herinneren zich EMDR als een techniek waarbij de therapeut zijn vinger langzaam van links naar rechts voor de ogen van de cliënt heen en weer beweegt. Vandaag te dag wordt EMDR veelal uitgevoerd met een koptelefoon. De cliënt hoort afwisselend links en recht een ´klikje´ via de koptelefoon. Het effect is bij beide varianten echter hetzelfde. Via de oogbeweging van links naar rechts of het ´klikje´ afwisselend links en rechts worden zowel de linker- als de rechterhersenhelft gestimuleerd. En dat heeft een belangrijke therapeutische reden.

EMDR wordt meestal ingezet bij de verwerking en behandeling van traumatische gebeurtenissen. Voorbeelden zijn o.a. oorlogservaringen, ernstig lichamelijk, psychisch en/of seksueel misbruik, ongevallen, bijna- doodervaringen etc. Cliënten hebben vaak nog lang na het voorval last van herbelevingen en heftige emoties die hun dagelijks leven ernstig kunnen verstoren. Dit wordt ook wel een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) genoemd. Ook kan het zo zijn dat de cliënt wel de emoties bij voortduring sterk herbeleefd maar dat de aanleiding of het voorval niet meer wordt herinnerd, iets dat de verwerking sterk belemmerd. Er zijn met andere woorden verbindingen in de hersenen gelegd die ervoor zorgen dat de cliënt het voorval of de daarmee gepaard gaande emotie voortdurend opnieuw beleefd.

Met behulp van EMDR worden de verbindingen in de hersenen stap voor stap in het bewustzijn teruggehaald waardoor verwerking en een nieuwe of meer reële betekenisgeving mogelijk wordt. Met name de intensiteit van emoties is met deze techniek goed te reduceren en/of geheel uit te laten doven.

Met behulp van EMDR worden overigens ook goede tot zeer goede resultaten behaald bij de behandeling van enkelvoudige en meervoudige fobieën.