In de Inner Child Therapie , ook wel Innerlijk Kind Werk genoemd, gaan we ervan uit dat het Innerlijke Kind op een bepaalde manier nog in het leven van een volwassene aanwezig is. Het Innerlijk Kind zien we als een metafoor voor allerlei gevoelens, terugkerende gedachten en gedragingen waar je als volwassene in het dagelijks leven in terecht kunt komen. Deze trances, zoals wij dit als hypnotherapeuten noemen, verwijzen vaak naar eerdere ervaringen in ons leven, vaak ervaringen die we als kind niet konden voelen, verwerken of integreren. We ontwikkelen daardoor patronen die in ons volwassen leven kunnen leiden tot psychische of lichamelijke klachten.

Inner Child therapie gebruiken we als de vraag of klacht waarmee je komt waarschijnlijk te maken heeft met ervaringen vroeger in het leven en de gezinssituatie waarin je bent opgegroeid. Dit is onder andere vaak het geval bij een negatief zelfbeeld, als je de neiging hebt jezelf steeds onderuit te halen of als de problemen al sinds de jeugd bestaan. Ook bij problemen met het hanteren van heftige emoties, bij relatieproblemen en eetstoornissen en ander verslavingsgedrag is Inner Child therapie vaak heel werkzaam.

Inner Child therapie is niet aan een werkvorm gebonden. Om contact te maken met het Innerlijke Kind maken we gebruik van allerlei methoden zoals visualisaties en imaginaties, tekenen, regressiewerken met delen of voice dialogue.

Als we het Innerlijk Kind de ruimte te geven om te zijn wie hij of zij is en oude situaties en pijn te verwerken wordt de Innerlijke Volwassene steeds vrijer om het eigen leven te sturen en goede keuzes te maken voor de gehele persoon.