Regressie (letterlijk “teruggaan”) is een therapeutische techniek waarbij je in je verbeelding/ met je aandacht teruggaat in de tijd en gebeurtenissen of situaties van vroeger opnieuw beleeft.
We passen regressie toe als er belemmeringen zijn in het heden die hun oorsprong vinden in het verleden. Met alle levenservaring die je inmiddels hebt opgedaan, kun je er echter nu anders naar kijken. Daardoor is het mogelijk oude overtuigingen, oude denk- en gedragspatronen los te laten.
Bij regressie werken we altijd met het zogenaamde “elliptisch bewustzijn” dat wil zeggen je beleeft de oude ervaring, maar bent er tegelijkertijd ook bij met je huidige volwassen bewustzijn.
Regressie wordt vaak gecombineerd met Inner Child therapie